Archivos

Biblioteca Escolar, espai d’aprenentatge i diversió. 2007-2009

 

proyecto intercomunidades

QUÈ ÉS?

És un projecte INTERCOMUNITATS aprovat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
QUI HI PARTICIPA?

Escoles públiques de quatre Comunitats Autònomes : Castilla la Mancha, Catalunya, Galicia i Madrid.

PER QUÈ HI PARTICIPEM?

Considerem la biblioteca escolar imprescindible per a la millota de la qualitat educativa, el foment de l’hàbit lector i l’accés a tot tipus d’informació.

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?

  • Establir una col·laboració entre centres de diferents comunitats, portant a terme experiències conjuntes.
  • Compartir amb altres professionals experiències a l’entorn de la biblioteca escolar, activitats de foment de la lectura i ús de la informació.
  • Potenciar la utilització de les tecnologies com a mitjà de comunicació i accés a la informació.

QUINES ACTIVITATS PORTAREM A TERME?

  • Creació d’un fòrum d’opinió.
  • Participació en vídeo-conferències.
  • Elaboració de llistes de lectures suggerides des de les webs dels centres participants.
  • Presentacions multimèdia de la biblioteca escolar de cada centre.
  • Intercanvi de materials i documentació.

QUANT DURA EL PROJECTE?

Dos cursos.

Anuncios