Archivos

Biblioteca Escolar, espazo de aprendizaxe e diversión. 2007-2009

biblioteca_escolar¿QUE É?

É un proxecto INTERCOMUNIDADES aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia.

¿QUEN PARTICIPAMOS?

Colexios públicos pertencentes a 4 Comunidades Autónomas: Castilla a Mancha, Cataluña, Galicia e Madrid.

¿POR QUÈ PARTICIPAMOS?

Consideramos que a biblioteca scolar resulta imprescindible para mellora la calidade educativa, o fomento do hábito lector e o acceso a todo tipo de información.

¿CUALES SON OS NOSOS OBXECTIVOS?

 • Establecer unha colaboración entre centros de diferentes comunidades, levando a cabo experiencias conxuntas.
 • Compartir con outros profesionais diferentes experiencias en torno á biblioteca escolar, de actividades de fomento da lectura e do uso da información.
 • Potenciar o uso das tecnoloxias como medio de comunicación e de acceso á información.

¿QUE ACTIVIDADES IMOS A REALIZAR?

 • Creación dun forum de opinión a través das webs dos centros.
 • Participación en video-conferencias.
 • Elaboración de listas de lecturas suxeridas nas webs dos centros participantes.
 • Presentacións multimedias da biblioteca escolar de cada centro.
 • Intercambio de materiais e documentación.

¿CANTO DURA O PROXECTO?

Dous cursos.

Anuncios

Biblioteca Escolar, espacio de aprendizaje y diversión. 2007-2009

proyecto intercomunidades¿QUÉ ES?

Es un proyecto INTERCOMUNIDADES aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

¿QUIENES PARTICIPAMOS?

Colegios públicos pertenecientes a cuatro Comunidades Autónomas: Castilla la Mancha, Catalunya, Galicia y Madrid.

¿POR QUÉ PARTICIPAMOS?

Consideramos la biblioteca escolar imprescindible para la mejora de la calidad educativa, el fomento del hábito lector y el acceso a todo tipo de información.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

 •   Establecer una colaboración entre centros de diferentes comunidades, llevando a cabo experiencias conjuntas.
 • Compartir con otros profesionales experiencias en torno a la biblioteca escolar, de actividades de fomento de la lectura y de luso de la información.
 • Potenciar el uso de las tecnologías como medio de comunicación y de acceso a la información.

¿QUÉ ACTIVIDADES VAMOS A REALIZAR?

 • Creación de un forum de opinión.
 • Participación en video-conferencias.
 • Elaboración de listas de lecturas sugeridas en las webs de los centros participantes.
 • Presentaciones multimedias de la biblioteca escolar de cada centro.
 • Intercambio de materiales y documentación.

¿CUÁNTO DURA EL PROYECTO?

Dos cursos.

Se pueden ver los videos realizados a Violeta Monreal.

Violeta en el CEIP José María de Pereda

Videoconferencia de Violeta Monreal desde Leganés.

Biblioteca Escolar, espai d’aprenentatge i diversió. 2007-2009

 

proyecto intercomunidades

QUÈ ÉS?

És un projecte INTERCOMUNITATS aprovat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
QUI HI PARTICIPA?

Escoles públiques de quatre Comunitats Autònomes : Castilla la Mancha, Catalunya, Galicia i Madrid.

PER QUÈ HI PARTICIPEM?

Considerem la biblioteca escolar imprescindible per a la millota de la qualitat educativa, el foment de l’hàbit lector i l’accés a tot tipus d’informació.

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?

 • Establir una col·laboració entre centres de diferents comunitats, portant a terme experiències conjuntes.
 • Compartir amb altres professionals experiències a l’entorn de la biblioteca escolar, activitats de foment de la lectura i ús de la informació.
 • Potenciar la utilització de les tecnologies com a mitjà de comunicació i accés a la informació.

QUINES ACTIVITATS PORTAREM A TERME?

 • Creació d’un fòrum d’opinió.
 • Participació en vídeo-conferències.
 • Elaboració de llistes de lectures suggerides des de les webs dels centres participants.
 • Presentacions multimèdia de la biblioteca escolar de cada centre.
 • Intercanvi de materials i documentació.

QUANT DURA EL PROJECTE?

Dos cursos.